Een sportieve en gezonde school.
Altijd en voor iedereen.

Samen krijgen we het voor elkaar!

Post hbo opleiding

SSGS voor docenten, teamleiders en medewerkers werkzaam in het PO, SO, VO en MBO en andere HBO opgeleiden die betrokken zijn bij een school.

Gezonde leefstijl

Elke school probeert zijn kinderen een zo’n mooi mogelijke toekomst te geven. Hierbij hoort ook een positief welbevinden en gezonde leefstijl. Scholen zijn hier al mee bezig, maar om het succesvol en structureel in te voeren blijkt in de praktijk vaak nog lastig.

De Specialist Sportieve en Gezonde School is de spil in het effectief aandacht besteden aan gezondheid op de school. Hij werkt samen met partners binnen en buiten de school.

Maatwerk voor verandering

Kant en klaar beleid voor iedere school ontwikkelen, is vrijwel onmogelijk. De Specialist Sportieve en Gezonde School maakt daarom een plan dat in samenwerking met betrokkenen ontwikkeld wordt. Van daaruit wordt er gewerkt naar een schoolgezondheidsbeleid op maat.

Op iedere school

Het streven is dat iedere school in 2030 een Specialist Sportieve en Gezonde School heeft.

De opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School wordt door meerdere hogescholen (in samenwerking) aangeboden; zowel tijdens de opleiding aan studenten als na de opleiding als post-hbo. Dit is vanuit deze hogescholen een gezamenlijke inspanning om te bouwen aan een gezonde toekomst voor de kinderen van nu en de volwassenen van later.

Scroll to Top