SAMEN BOUWEN AAN EEN GEZONDE GENERATIE

Wat kan de Specialist Sportieve en Gezonde School betekenen voor een school?

De meerwaarde van de Specialist Sportieve en Gezonde School zit in maatwerk en structurele aandacht en gezonde leefstijl in het bestaande programma integreren.

Structurele aandacht

Veel scholen besteden aandacht aan gezondheid. In de praktijk gaat het meestal om tijdelijke projecten. Succes is nog te vaak afhankelijk van een tijdelijke subsidie en/of een enthousiaste directeur, leerkracht of ouder. Dit is zonde, want elke keer een nieuw project opstarten kost veel extra tijd en energie. De specialist zorgt ervoor dat een tijdelijk project verandert in een geborgen en structurele verandering, waardoor die tijd en energie elders aan besteed kan worden.

Specialist biedt maatwerk

Je kunt geen standaard gezondheidsbeleid schrijven en deze op elke school plakken. Elke school is anders. Een andere visie, populatie, locatie, grootte en bijvoorbeeld de vorm van ouderbetrokkenheid. Elke school heeft zijn eigen punten waar hij wel of juist geen aandacht aan wil besteden. De specialist zorgt ervoor dat het beleid een gedragen beleid is, dat bij zijn school past. Zo weten zowel de docenten, leerlingen, directie en ouders waarom er voor bepaalde punten is gekozen en hoe hiermee om te gaan.

Geen extra tijdsinvestering

Zowel tijd als geld is schaars in het onderwijs. De specialist sportieve en gezonde school voert -indien werkzaam op de school -de functie coördinator Gezonde School uit. Net zoals er bijvoorbeeld een cultuurcoördinator of ICT-Specialist aanwezig is. Wanneer het maatwerkbeleid op het gebied van de Gezonde School eenmaal staat, kan het zelfs tijdswinst opleveren doordat er niet steeds weer dezelfde discussies met collega’s en/of ouders gevoerd hoeven te worden over bijvoorbeeld ‘Hoe gaan we om met pesten via social media’ of ‘Wat is een gezonde en wat is een ongezonde traktatie?’.

Lees meer over: 

Ook een Specialist Sportieve en Gezonde School op jouw school?

Leerkrachten kunnen de post-hbo opleiding volgen en studenten de specialisatie op verschillende Hogescholen:

Scroll to Top