Met gezamenlijke inspanning

Overzicht partners

De inhoud van de thema’s van de opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School is in samenwerking met verschillende experts en de onderstaande partners van de Gezonde School tot stand gekomen.

Gezonde school

Gezonde School is een programma in Nederland dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Gezonde School biedt de mogelijkheid tot het behalen van een vignet (een kwaliteitskeurmerk). Lees meer.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum is een door de Nederlandse overheid gesubsidieerde instelling en biedt onafhankelijke informatie over gezond eten, veilig eten en duurzaam eten. Lees meer.

KVLO

De KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) is de vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. Lees meer.

Veiligheid.nl

VeiligheidNL is het kenniscentrum voor letselpreventie. Ze geven onafhankelijke informatie over risico’s op ongevallen in de woon- en leefomgeving. Lees meer.

Kenniscentrum sport

Kenniscentrum Sport & Bewegen zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Lees meer.

Trimbos instituut

Het Trimbos-instituut is een kennisintsituut voor geestelijke gezondheid en tabak, alcohol en drugs. Lees meer.

Pharos

Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Onze missie is om grote gezondheidsverschillen terug te dringen. Ons uitgangspunt is gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. Lees meer.

Rutgers stichting

Rutgers is het Nederlandse kenniscentrum rond seksualiteit. Het kenniscentrum zet zich wereldwijd in voor het versterken van de seksuele gezondheid en rechten van jonge mensen. Lees meer.

Ministerie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een Nederlands ministerie die de zorg draagt voor de Nederlandse volksgezondheid. Lees meer.

GGD Ghor

GGD GHOR Nederland is de vereniging voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Lees meer.

PO-raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Lees meer.

VO-raad

De VO-raad beevordert de kwaliteit en ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Nederland. Leiderschap en goed bestuur in de schoolorganisatie zijn hiervoor essentieel. De VO-raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van zijn leden en faciliteert schoolbestuurders en -leiders bij het vervullen van hun taak. Lees meer.

MBO-raad

Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. Lees meer.

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. De stichting biedt informatie en deskundig advies. Lees meer.

Scroll to Top