Met gezamenlijke inspanning

Overzicht partners

De inhoud van de thema’s van de opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School is in samenwerking met verschillende experts tot stand gekomen.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum is een door de Nederlandse overheid gesubsidieerde instelling en biedt onafhankelijke informatie over gezond eten, veilig eten en duurzaam eten. Lees meer.

Hogeschool Windesheim Calo

Windesheim is een Hogeschool en werkt aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Alle sport- en beweegopleidingen maken deel uit van de Calo. Lees meer.

KVLO

De KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) is de vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. Lees meer.

Veiligheid.nl

VeiligheidNL is het kenniscentrum voor letselpreventie. Ze geven onafhankelijke informatie over risico’s op ongevallen in de woon- en leefomgeving. Lees meer.

Kenniscentrum sport

Kenniscentrum Sport & Bewegen zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Lees meer.

Trimbos instituut

Het Trimbos-instituut is een kennisintsituut voor geestelijke gezondheid en tabak, alcohol en drugs. Lees meer.

Rutgers stichting

Rutgers is het Nederlandse kenniscentrum rond seksualiteit. Het kenniscentrum zet zich wereldwijd in voor het versterken van de seksuele gezondheid en rechten van jonge mensen. Lees meer.

Ministerie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een Nederlands ministerie die de zorg draagt voor de Nederlandse volksgezondheid. Lees meer.

GGD Ghor

GGD GHOR Nederland is de vereniging voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Lees meer.

Gezonde school

Gezonde School is een programma in Nederland dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Gezonde School biedt de mogelijkheid tot het behalen van een vignet (een kwaliteitskeurmerk). Lees meer.

PO-raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Lees meer.

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. De stichting biedt informatie en deskundig advies. Lees meer.