WORD SPECIALIST SPORTIEVE EN GEZONDE SCHOOL

Post-hbo

Wil jij een verbindende rol spelen op jouw school en leren hoe je draagvlak kunt creëren om een verandering op gang te brengen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Volg de post-hbo-opleiding tot SSGS

Tijdens de post-hbo tot Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS) leer je hoe je een verandering naar een Gezonde School succesvol en structureel in het beleid van jouw school implementeert. Je leert kijken naar de behoeftes en ambities van jouw school en hoe je met draagvlak vanuit collega’s, directie, kinderen en ouders maatwerk kunt bieden.

Zet nu het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School in!

Deze subsidie dekt de kosten voor de post-hbo en biedt ruimte voor het ontlasten van de leerkracht. Lees verder…

Meer weten?

De post-hbo-opleiding volgen?

Volg de post-hbo-opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School bij één van deze instellingen:
 

Wat kan jij als Specialist Sportieve en Gezonde School betekenen?

Ontwerpen beleid op maat

Je werkt aan gezondheidsveranderingen die passen bij de visie en de wensen van jouw school. Als specialist lever je maatwerk.

Interne en externe verbinder

Je creëert draagvlak, verbindt interne en externe partijen met elkaar en bouwt zo samen aan de Gezonde School.

Spil voor blijvend succes

Je zorgt voor een structurele en blijvende verandering op jouw school zodat het verankerd is binnen het DNA van de school.

Wat biedt deze opleiding?

Praktijkgerichte toetsing

Je ontwikkelt een op maat gemaakt gezondheidsbeleid voor jouw school. Dit is direct de eindopdracht. Op deze manier is het een betekenisvolle toets waarmee je direct bent gestart met een "Gezonde Schoolverandering" op jouw eigen school.

Deel 1: Veranderingsprocessen

Jouw rol is die van aanjagen en verbinden waarbij je in samenwerking met collega's, directie, ouders en kinderen werkt aan een "Gezonde Schoolverandering". Je weet dat je dit niet alleen kunt en kan draagvlak creëren. Je weet ook hoe belangrijk het is dat de noodzaak of urgentie van de verandering door alle betrokkenen wordt gevoeld en gezien.

Deel 2: Gezonde School

Scholen beschikken niet altijd over de nodige kennis om een thema via alle pijlers van de Gezonde School aan te pakken. Jij leert hoe je de thema's via educatie, omgeving, signalering en beleid structureel een plek kunt geven binnen jouw school.

Wat zijn de langetermijneffecten van jouw werk als SSGS?

Minder werkdruk, meer succes

Als SSGS neem je alle betrokken partijen mee in de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Zo vergroot je de kans dat deze "Gezonde Schoolverandering" slaagt én verminder je het aantal terugkerende discussies.

Een nieuwe norm

Op basis van inhoudelijke kennis, expertise en draagvlak realiseer je samen met alle betrokken partijen een nieuwe gezondheidsnorm op jouw school.

Gezondere toekomst

Je draagt bij aan een gezondere toekomst van kinderen. Want jong geleerd is oud gedaan.

Download

Download hieronder het artikel ‘Hoe krijg je een hele school in beweging’. Een artikel over de rol en het belang van de Specialist Sportieve en Gezonde School.

Scroll naar top