SSGS aan het woord #1: Fenne de Vries

Gepubliceerd op: 06 januari 2021

Samen bouwen aan een gezonde generatie: dat is waar een ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ (afgekort SSGS) voor staat. Een SSGS organiseert activiteiten, geeft advies, ontwikkelt beleid en helpt om op school een gezond- en sportief klimaat te ontwikkelen. In deze blogserie stellen we mensen voor die meewerken aan het bouwen van een gezonde generatie. Met tips, ervaringen en verhalen inspireren zij elke school om stappen te zetten op weg naar een sportieve- en gezonde school!

Deze week: Fenne de Vries

Korte introductie

Mijn naam is Fenne de Vries, 20 jaar en vierdejaars PABO-student. De afgelopen 3 jaar heb ik naast de reguliere PABO ook het sportklastraject gevolgd dat op de Hogeschool Leiden wordt aangeboden. Tijdens dit sporttraject heb ik de post-hbo opleiding gevolgd tot Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS). In mijn stages de afgelopen 3 jaar ben ik binnen de school bezig geweest met het gezonder maken van de school. Zo ben ik bijvoorbeeld aan de slag gegaan met meer beweging tijdens de rekenlessen in de bovenbouw en met het stimuleren van water drinken in de kleuterbouw. Voor mijn scriptie heb ik me gericht op het thema ‘relaties en seksualiteit’ en binnen dit thema heb ik mij gefocust op multiculturele basisscholen. Je kunt dus wel stellen dat de rol als SSGS binnen een school erg divers is. Dit is precies waarom ik de rol als SSGS zo waardevol vind!          

Wat motiveert jou om te werken aan een sportief- en gezond schoolklimaat?

Wat mij het meest motiveert om te werken aan een sportief- en gezond schoolklimaat is het zien van gelukkige kinderen. Tijdens al mijn stages heb ik gezien hoe kinderen kunnen opbloeien op het moment dat ze (vaak onbewust) bezig zijn met hun fysieke en mentale gezondheid. Ook raak ik gemotiveerd om binnen het basisonderwijs aan de slag te gaan met het sportieve en gezonde schoolklimaat, door mijn eigen motivatie en concentratie als student. Ik leer het beste als ik me goed en gezond voel. Dit gezond voelen heeft niet alleen te maken met het fysiek gezond voelen (door bijvoorbeeld te sporten) maar ook het mentaal gezond voelen. Doordat ik dit bij mezelf als student merk zie ik ook de urgentie bij de leerlingen in het basisonderwijs.

Wat is jouw rol daarbij?

Mijn rol als Specialist Sportieve en Gezonde School is het coördineren van de leerkrachten. Ik vind het belangrijk om met elkaar een ontwikkeling door te maken. Ik zal de leerkrachten de handvatten bieden om stappen te kunnen nemen. Ook zal ik binnen de school het aanspreekpunt zijn als het gaat om de ontwikkeling op het gebied van de Gezonde School.

Hoe zie jij een SSGS op een school?

Ik zie een Specialist Sportieve en Gezonde School als een leerkracht die een intrinsieke motivatie voelt om aan de slag te gaan met de verschillende thema’s die vanuit de Gezonde School zijn gesteld. Deze leerkracht vervult binnen de school de rol als aanspreekpunt. Aanspreekpunt voor de leerkrachten, voor de leerlingen en ook voor de ouders. Op deze manier is de hele school betrokken bij het gezonder maken van de school. Ik hoop dat leerkrachten de kracht van deze rol zullen inzien en zich geroepen voelen om deze rol op zich te nemen. (Als ik uit eigen ervaring mag spreken, het is een ontzettend mooie rol om te vervullen, haha!)

Welke tips heb jij aan alle directeuren en meesters en juffen?

Ik zou iedereen die werkzaam is binnen een schoolteam willen meegeven om op zoek te gaan naar een verandering die het beste bij de school past. Waar hebben de leerlingen en leerkrachten behoefte aan? Iets wat op school A heel goed kan werken, hoeft niet op school B ook te werken. Ook zou ik leerkrachten willen meegeven om niet te veel en tegelijk te willen veranderen. Een verandering kan heel klein beginnen en heeft ook tijd nodig. Gun jezelf deze tijd en ga op zoek naar wat jouw school gelukkig kan maken!

En tot slot……

Tot slot wens ik jullie een waanzinnig mooi 2021! Een 2021 met veel gelukkige leerlingen, leerkrachten, ouders, directieleden, conciërges en iedereen die betrokken is binnen een school!

Met sportieve groet,
Fenne de Vries

Wil je graag wat vragen aan Fenne of wil jij reageren op deze blog? Mail ons op ssgs@tumultgroep.nl.

Auteurs:

– SSGS Redactieteam
– Fenne de Vries (Specialist Sportieve en Gezonde School)

Gerelateerde berichten

Scroll to Top