SSGS aan het woord #4: Malissa Mecklenfeld en Patrick Withaar

Samen bouwen aan een gezonde generatie: dat is waar ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ (afgekort SSGS) voor staat. Wij spraken Malissa en Patrick, die allebei na de zomer starten als leerkracht in het basisonderwijs. Wat hebben ze al van de opleiding SSGS in de praktijk gebracht en hoe zien zij de toekomst?

Malissa Mecklenfeld

Jullie zijn allebei net klaar met de vierjarige pabo-opleiding aan de Hogeschool Windesheim. Waarom hadden jullie als specialisatie voor SSGS gekozen?

Malissa: ‘De thema’s van SSGS, zoals mediawijsheid, bewegen en sport en natuur en milieu, krijgen een steeds grotere rol in de maatschappij. Door kinderen hier van jongs af aan mee bekend te maken, wordt het onderdeel van hun levensstijl. Het is dan bijvoorbeeld een gewoonte dat ze veel bewegen. Ook brengen sommige thema’s valkuilen met zich mee, zoals veilig leren internetten. Na de zomer start ik als leerkracht in de onderbouw van het basisonderwijs en dan hoop ik met deze thema’s verder aan de slag te gaan.’

Patrick: ‘Het is belangrijk dat kinderen gezond leven. Als je je gezond en fit voelt, sta je meer open om te leren. Ik sport zelf graag, dus SSGS sluit goed aan bij mijn eigen interesses. Kinderen stimuleren om te bewegen, bijvoorbeeld met sportdagen, buiten spelen en bewegend leren, spreekt mij het meeste aan. Lekker naar buiten gaan! Komend schooljaar begin ik als leraar in groep 8 en dan kan ik het verder in de praktijk brengen.’

Malissa: ‘In mijn eigen ervaring voel je jezelf ook fijner en fitter als je samen met de kinderen bezig bent met deze thema’s!’

Welke kennis van de opleiding hebben jullie al in de praktijk gebracht?

Patrick: ‘In het derde jaar van de opleiding zijn we voor SSGS vooral bezig geweest met het thema bewegen en sport. Hoe stimuleer je meer bewegen op een schooldag? In het vierde jaar hebben we ons in alle thema’s van de Gezonde School verdiept. In de praktijk ben ik vooral bezig geweest met sport, beweging en voeding. Ik heb bijvoorbeeld de leerlingen bewust gemaakt van wat ze aan suikers binnenkrijgen via drankjes. We hebben een drankbord gemaakt, zodat ze voortaan bewuste keuzes maken. Daarnaast heb ik verschillende spellen georganiseerd voor het buiten spelen. Zo hoeven de kinderen zich niet meer te vervelen. Het was een groot succes, want die spellen spelen ze nog steeds!’

Malissa: ‘Ik ben met dezelfde thema’s bezig geweest als Patrick. Zo heb ik kinderen gestimuleerd om meer fruit te eten. Ook heb ik spellen voor op het schoolplein georganiseerd. Het was leuk om te zien dat onzekere kinderen die normaal moeite hadden om mee te doen met spelletjes, nu makkelijker aansluiting vonden. Ze kenden het spel al en het werd overal op het plein gespeeld. In de toekomst gaat de school verder om het schoolplein aan te passen. Het is mooi om te zien dat collega’s geïnspireerd raken.’

Hoe ging de verdere samenwerking met collega’s?

Patrick: ‘Voor mijn eindonderzoek over mediawijsheid heb ik samen met collega’s en leerlingen een internetprotocol opgesteld. Zo leren kinderen veilig omgaan met het internet. Verder verliep het contact met collega’s door corona soms wel anders dan gebruikelijk. Normaal gesproken zouden we meer overleggen hebben, maar dit was nu niet altijd mogelijk.’

Malissa: ‘Maar dat heeft ons ook weer creatiever gemaakt. We denken sneller in oplossingen dan problemen. Als SSGS’er ben je in staat om andere leerkrachten te motiveren. Maar het is wel belangrijk dat je als collega’s op één lijn zit. Als iedereen dezelfde regels hanteert binnen de school, komt daar gewoonte in voor de kinderen. Hier heb ik tijdens de overleggen aan gewerkt. Dit was in het begin wel lastig, omdat iedereen een eigen standpunt heeft. Het is daarom goed om naar de basis te gaan: waarom doen we dit eigenlijk op deze manier? We stelden regels op en evalueerden die na een tijdje en waar nodig pasten we ze aan. Communicatie is hier het sleutelwoord.’

Patrick Withaar

Hoe zien jullie je toekomstige rol als SSGS’er?

Malissa: ‘Voor mij krijgen de thema’s van SSGS in de toekomst een steeds belangrijkere rol. Ik ga op een school werken met een onderwijsvorm waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en niet het onderwijsprogramma. Hier komt mijn kennis als SSGS’er goed van pas. Ik ben bijvoorbeeld van plan om aan de slag te gaan met het thema bewegen en sport van de Gezonde School, waarbij het stimuleren van samen spelen en samen werken voorop zal staan.’

Patrick: ‘We hebben veel kennis opgedaan, maar een school verandert niet zomaar. Pas als de school zelf gemotiveerd is, kunnen wij stappen zetten. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen wat de school zelf wil. Waar is er behoefte aan? Vanuit dit startpunt voegen wij als SSGS’ers waarde toe.’

Malissa: ‘Maar vaak ga je ook al in je eigen klas direct aan de slag met bijvoorbeeld bewegend leren en mediawijsheid. En zo inspireer je weer andere leerkrachten.’

Welke tips hebben jullie voor studenten die beginnen met de specialisatie SSGS?

Malissa: ‘Blijf dicht bij jezelf en kies een thema dat je zelf interessant vindt. Probeer niet te grote stappen te zetten in één keer, want dan werk je jezelf over de kop. Met kleinere stappen houd je het bovendien overzichtelijk voor zowel jezelf als je collega’s.’

Patrick: ‘Inderdaad, denk niet te groot en wees blij met alle kleine veranderingen. Werk vanuit je eigen interesse en heb er vooral plezier in. Met je eigen enthousiasme inspireer je je collega’s!’

Op de hoogte blijven van onze artikelen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! 

Auteurs:

– SSGS Redactieteam

Gerelateerde berichten

Scroll to Top