SSGS aan het woord #3: Hanneke Deurloo

Gepubliceerd op: 20 april 2021.

Naar aanleiding van onze voorgaande blogs in de serie ‘SSGS aan het woord’, kwamen wij in contact met Hanneke Deurloo. Een enthousiaste juf die naast juf en gymjuf ook Specialist Sportieve en Gezonde School is. Wij spraken haar over haar school en de stappen die zij als SSGS heeft genomen.

Deze week: Hanneke Deurloo

Zou je jezelf kort willen voorstellen?

‘Ik ben Hanneke Deurloo en ik ben werkzaam op de basisschool IKC Stella Nova in Zoetermeer. Ik sta 3 dagen in de week voor de klas en 2 dagen in de gymzaal. Daarnaast ben ik binnen mijn school ook werkzaam als Specialist Sportieve en Gezonde school.’ 

Hoe ben jij de ‘SSGS-wereld’ ingerold?

Ik heb de pabo gevolgd op de hogeschool Leiden. Wij waren de tweede lichting die tijdens de pabo de specialisatie Specialist Sportieve en Gezonde School konden kiezen. Hier heb ik toen voor gekozen. In het eerste jaar moesten we kleine veranderingen op onze stagescholen toepassen, bijv. tijdens het buitenspelen of op de spelletjesdag voor kleuters. Het was vooral gericht op je eigen klas.

In het volgende jaar gingen we de hele bouw van een school bekijken en proberen een grotere verbetering te realiseren. In het laatste jaar hebben we ook geleerd over het schrijven van een beleid en hoe je de vier pijlers en de aanpak van de Gezonde School hierin verwerkt. Tot slot maakten we ook kennis met alle andere thema’s van de Gezonde School. Na de pabo ben ik gaan werken op mijn LIO-school en ben ik daar voorzichtig begonnen met het vervullen van mijn rol als Specialist Sportieve en Gezonde school.’

Welke stappen heb jij als SSGS al genomen en hoe heb je dit aangepakt?

‘Ik heb op mijn LIO-school eerst geïnventariseerd wat er al gebeurde op het gebied van gezondheid. De school was toen nog niet actief bezig met de Gezonde School, maar de directie gaf aan hier zeker voor open te staan. In het team heb ik toen onderzocht welk thema als eerste aangepakt zou kunnen worden. Mijn collega’s gaven het thema ‘voeding’ aan en hier ben ik dan ook mee aan de slag gegaan.

Eerst heb ik mij samen met een medewerker van de GGD verdiept in dit thema en op basis hiervan heb ik een beleidsplan voor de school geschreven. Daarnaast heb ik ook een voedingsbeleid en een traktatiebeleid geschreven en ben ik nog steeds in contact met de GGD. De GGD is een goede instantie om mee te sparren over dit thema.

Mijn school is nu ook aangesloten bij EU-schoolfruit. Dit betekent dat de school ieder jaar 20 weken lang gratis fruit en groente voor de leerlingen ontvangt. Hiernaast doen wij ook ieder jaar mee aan het nationaal Schoolontbijt en proberen we voeding aan ieder project op school te koppelen. Uiteindelijk heeft mijn school ook het vignet voeding van de Gezonde School in ontvangst mogen nemen.’

Wat motiveert jou om te werken aan een sportief– & gezond schoolklimaat?

Wat mij vooral motiveert, is het overbrengen van iets belangrijks op de leerlingen. Ik merk dat de mindset van de leerlingen al wel anders is dan een aantal jaar geleden, maar de leerlingen zitten nog steeds veel binnen. Ik probeer de leerlingen op school het goede voorbeeld te geven, ook bijvoorbeeld op het gebied voeding. Ik merk dat de leerlingen ontzettend veel energie halen uit het ontdekken van nieuwe fruit- en groentesoorten en het bewegen in de klas. Deze energie krijg ik dus ook van de leerlingen terug. Dit motiveert mij dan weer om verder te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de leerlingen iets nieuws bij te brengen op het gebied van gezondheid.’

Wat is (volgens jou) de rol van de SSGS tijdens het werken aan een sportief en gezond schoolklimaat binnen een school?

Ik zie het als de taak van de specialist om het team actief te blijven stimuleren om bezig te blijven met het thema. Als specialist reik je het team handvaten aan om actief met het thema aan de slag te gaan. Ik ben als specialist voor de hele school bezig met deze handvaten, waar leerkrachten dit misschien alleen voor hun eigen klas of bouw doen.

Als specialist heb je constant je oren en ogen open om nieuwe mogelijkheden voor de school te ontdekken. Binnen de school vervul je de functie als aanspreekpunt voor de leerkrachten. Je stimuleert de leerkrachten om aan de slag te gaan met het thema. Het belangrijkste vind ik de coördinerende rol van de specialist, jij bent het contactpunt.’

Wat zijn jouw ervaringen als SSGS binnen jouw school?

Omdat het, toen ik net begon als specialist, nog vrij nieuw was merkte ik dat een aantal collega’s het lastig vonden. Een aantal collega’s had het gevoel dat de veranderingen veel tijd en werk zouden kosten en dit misschien ten koste zou gaan van de onderwijskwaliteit. Daarom heb ik destijds een presentatie gegeven over wat de Gezonde School is en wat de eisen zijn. Dit om het voor mijn collega’s concreter en duidelijker te maken.

Ik heb mijn collega’s stap voor stap meegenomen in het proces van verandering. Dit zorgde voor vertrouwen, waardoor ze meegingen in het proces. De ouders van de leerlingen reageerden heel positief. Veel ouders waren blij dat de school bezig was met het creëren van bewustzijn bij de leerlingen. Op deze manier werd de drempel voor ouders lager om ook thuis aan de slag te gaan met bijvoorbeeld gezonde voeding.

En tot slot: welke tips heb jij aan alle specialisten die willen starten met een verandering binnen een school?

‘Het belangrijkste is volgens mij om eerst jezelf goed te verdiepen in het thema waar de school mee aan de slag wil gaan. Ook is het belangrijk om de directie mee te nemen in jouw plannen, zo kom je al snel een stukje verder. Een andere belangrijke tip is om het team ook de tijd te geven om alles rustig aan te pakken. Een verandering kost tijd en hoeft niet binnen een maand uitgevoerd te worden. Neem het team stap voor stap mee in het proces en bied alle handvaten die de leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen nodig hebben.

Op de hoogte blijven van onze blogs? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! 

Auteurs:

– Fenne de Vries (Specialist Sportieve en Gezonde School)
– SSGS Redactieteam
– Geïnterviewde: Hanneke Deurloo 

Gerelateerde berichten

Scroll to Top