SAMEN BOUWEN AAN EEN GEZONDE GENERATIE

Informatie voor ouders

Alles wat je als ouder moet weten over het project Specialist Sportieve en Gezonde School.

Wat is een Specialist Sportieve en Gezonde School?

Alle leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook extra taken, zoals ICT-specialist, rekenspecialist, cultuurcoördinator etc. Dit wordt taakbeleid genoemd. Een Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft op gezond gedrag op school. Als taakbeleid gaat hij aan de slag met het gezonder maken van de school van jouw kind. Ieder kind is anders en elke school is anders. De SSGS werkt aan de thema’s die op zijn of haar school aandacht verdienen. Hij levert dus maatwerk.

Waarom is deze specialist nodig?

Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Ook scholen willen graag ‘iets’ met gezondheid doen, maar wat is nu het juiste en het beste voor hun school? Een eenduidig antwoord is er niet. Scholen verschillen, net zoals mensen verschillen. Wat wel voor elke school hetzelfde is, is dat duidelijkheid helpt. Duidelijkheid welke afspraken er zijn en duidelijkheid over waarom die afspraken er zijn. Vragen van ouders en leerkrachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

Niet elke school heeft eenduidige antwoorden op de bovenstaande vragen. Als er wel een antwoord is, dan is er niet altijd een duidelijk argumentatie waarom er voor die oplossing is gekozen. Om voor iedere ouder, leerkracht en kind duidelijkheid te scheppen, is het belangrijk dat er een goed doordacht, breed gedragen en onderbouwd gezondheidsbeleid ligt dat in samenwerking met alle partijen is opgemaakt.

Is er een specialist op de school van mijn kind?

Onze doelstelling is dat in 2030 er op iedere basisschool een Specialist Sportieve en Gezonde School werkt. Op dit moment worden deze specialisten opgeleid op pabo’s en via post-hbo opleidingen. Je kunt navragen op de school van jouw kind of er al een Specialist Sportieve en Gezonde School werkzaam is.

Hoe kan ik helpen?

Help mee door bij de school van je kinderen navraag te doen of er al een Specialist Sportieve en Gezonde school werkt. Als er nog geen SSGS op de school van jouw kind(eren) werkt, kan je voorstellen om een leerkracht de post-hbo opleiding te laten volgen. Tijdens deze post-hbo wordt de school direct verbeterd op het gebied van een of meerdere thema’s van de Gezonde School. Hier profiteert jouw kind ook direct van.
Scroll to Top