SAMEN BOUWEN AAN EEN GEZONDE GENERATIE

Onze werkwijze

Direct naar:

Waarom de Specialist Sportieve en Gezonde School?

De Specialist Sportieve en Gezonde School zorgt ervoor dat zijn school verandert naar een gezonder(e) school. Dit doet hij niet alleen, hij betrekt collega’s, directie, ouders en leerlingen hierbij. Samen bekijken ze welk thema er bij hun school past en waar de behoefte ligt om te veranderen. Pas wanneer er een gezamenlijk doel is, zorgt de Specialist ervoor dat het nieuwe gezondheidsbeleid succesvol en structureel wordt geïmplementeerd.

De thema’s van de Gezonde School

De Specialist Sportieve en Gezonde School heeft kennis van de verschillende thema’s van de Gezonde School. Deze thema’s zijn:

De Specialist Sportieve en Gezonde School heeft kennis van de “Gezonde-Schoolthema’s” maar is geen inhoudsexpert. Hij kan kritisch beoordelen welke informatie betrouwbaar en passend is voor zijn school en schakelt waar nodig interne of externe deskundigen (of inhoudelijke experts) in.

Landelijk opleiden

De kennis om een structurele verandering te bewerkstelligen, is niet op iedere school aanwezig. Met een subsidie vanuit het ministerie van VWS is de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School ontwikkeld om in de scholen medewerkers te krijgen die kunnen helpen het gezondheidsbeleid van een school van binnenuit te veranderen. De opleiding wordt aangeboden als post-hbo en aan studenten door meerdere hogescholen in Nederland. Tijdens de opleiding gaat de cursist of student direct aan de slag om gezondheid in het DNA van zijn school te krijgen.

Deelnemende hogescholen

Op deze hogescholen kan je als leerkracht (post-hbo) en/of als student de opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School volgen:

Download

Download hieronder het artikel ‘Hoe krijg je een hele school in beweging’. Een artikel over de rol en het belang van de Specialist Sportieve en Gezonde School.

Scroll to Top